Miljöengagemang

 

Kvalitet och miljö

 
Protek strävar efter att utföra sina borrprojekt med minsta möjliga påverkan på närliggande biotoper. För att skona närliggande omgivning används inte större maskiner än vad arbetet kräver.
 
Arbetsmiljön för medarbetarna skall eftersträva både säkerhet och trivsel för att de mål som är uppställda tillsammans med våra kunder skall uppnås.
 
Som grund arbetar vi i enlighet med Swemin’s riktlinjer för prospekteringsarbeten. Detta innefattar även arbetsmiljö, markägare och miljöfrågor
 
.