Protek utför kärnborrning för kunder i framför allt gruv- och prospekteringsindustrin. Vårt arbetsfält är i första hand Norden där vi utför både kärnborrning under och ovan jord. Bolagets hemvist är Skellefteå, Västerbotten. 

Med vår maskinpark kan borrkärnor utvinnas från berggrunden på upp till 2500 meters djup. Även borrprogram innehållande i huvudsak borrhål mindre än 200 meter utförs. Vi har även riggar för helikopterlyft.